Individuele begeleiding

Als u “matige” tot “ ernstige” belemmeringen ondervindt ten gevolge van uw handicap of beperking, kunt u begeleiding nodig hebben in vorm van ondersteuning, oefenen of het toezicht houden bij de dagelijkse bezigheden.

Individuele begeleiding kunt u aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • Het onderhouden/stimuleren van sociale contacten
  • Het plannen van de dagelijkse activiteiten
  • Het regelen van uw financiën
  • Het bieden van structuur en samen zoeken naar een zinvolle dagbesteding
  • Directe hulp bieden bij geestesnood of bij een psychiatrisch beeld
  • Bieden van zeer complexe begeleiding, intensief case-management
  • Hulp bieden in denken, concentreren en waarnemen (bijv. bij dementie)
  • Bieden van opvoedingsondersteuning bij probleem gedrag
  • Netwerkbreed hulp zoeken/bieden, naast andere instanties en ketenpartners
  • Signaleren en doorverwijzen

Begeleiding kan ook zijn: hulp bij de persoonlijke verzorging vanwege een niet-medische oorzaak. Bijvoorbeeld als u een psychiatrische aandoening, een verstandelijke of een zintuiglijke beperking heeft. In andere situaties valt hulp bij de persoonlijke verzorging onder wijkverpleging.

Onder welke regelingen valt begeleiding?
Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van hun volwassen inwoners. Daarbij hoort: ‘ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie’. Participatie wil zeggen: meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld mensen kunnen ontmoeten en werk of een zinvolle daginvulling hebben. Welke ondersteuning de gemeente precies moet bieden is niet vastgelegd in de wet. Daardoor is maatwerk mogelijk. Het resultaat moet zijn dat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven en mee kan doen in de maatschappij.